Ortho Health Foundation 5.24

4.4 star(s) from 84 votes
Jadelaan 63
Hoofddorp, 2132XX
Netherlands

About Ortho Health Foundation

Contact Details & Working Hours

Details

Activiteiten
Ortho Health Foundation is een kennisinstituut wat zich continu bezig houdt met vergaren van kennis. Deze kennis wordt veelal in het buitenland opgedaan. Waarom? Iedere regio op de wereld kent zijn eigen aandoeningen, interessanter is in welke gebieden bepaalde aandoeningen niet voorkomen. Door in deze gebieden naar voedingspatronen te kijken zijn vaak schatten aan informatie te vinden over het voorkomen van aandoeningen die wel weer voorkomen in andere gebieden. Een sprekend voorbeeld is het kruid Coccinia Indica wat in bepaalde gebieden in India en Hawaii groeit. In deze rurale gebieden komt Diabetes nauwelijks tot niet voor. Nu is gebleken dat Coccinia Indica helpt bij het voorkomen en behandelen van Diabetes mellitus (Khan & Akhtar, 1980; Kuppurajan et al., 1986; Kamble et al., 1996; Kamble et al., 1998; Venkateswaran & Pari, 2002; Venkateswaran & Pari, 2003). Echter is dit kruid tegelijkertijd nauwelijks tot niet bekend in Nederland, waar het protocol insuline bij insulineresistentie voornamelijk wordt aangehouden. Daarbij werkt Ortho Health Foundation ook samen met andere partijen om samen deze kennis te vergaren en te delen. Zo groeit de kennis over voeding en gezondheid sneller en wordt de kwaliteit en objectiviteit bevordert.

Naast het vergaren van kennis wordt de kennis inzichtelijk gemaakt en gedeeld met professionals in de gezondheidszorg. De professionals kunnen deze kennis dan weer gebruiken om de kwaliteit van hun advies naar patiënten te bevorderen. Zo creëert de stichting een platform voor professionals waar ervaringen en kennis kan worden uitgewisseld. De belangrijkste activiteiten van Ortho Health Foundation om kennis te delen zijn het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en symposia met diverse thema’s.

Doelgroep
Ortho Health Foundation richt zich op de professionele zorgverlener die in staat is of als doel heeft patiënten gezondheidsadviezen te geven.

Doelstellingen
De stichting vindt het belangrijk dat mensen weten waar wij mee bezig zijn, waarvoor wij staan en waar wij naartoe willen. Vandaar het belang van goed geformuleerde doelstellingen, die duidelijk aangeven wat de stichting wil bereiken en op basis waarvan gecontroleerd kan worden of ze bereikt zijn. De SMART methode helpt bij het precies formuleren van deze doelstellingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Relevant en Tijdsbepaald.

Zoals eerder besproken is de missie van de stichting een bijdrage te leveren aan de verbreding van de visie van de geneeskunde. Echter voldoet dit niet aan de SMART methode daarom hebben wij deze missie ondergebracht in verschillende doelstellingen.

Doelstelling 1:
Het vergaren van brede en relevante kennis.

Specifiek: Wij willen een brede en relevante database opbouwen die in een vademecum te bestellen is en deels online beschikbaar komt.
Meetbaar: Aandoeningen, werkzame stoffen en methoden zullen geordend worden met referenties erbij. Deze totale database is duidelijk meetbaar.
Aanvaardbaar: Bestaande wetenschappelijke literatuur zal moeten worden doorzocht en geordend worden. Dit kost veel tijd en geld maar het doel is nooit bereikt. Het is dus in die mate haalbaar, zover tijd en geld beschikbaar is. Verder willen wij ook kennis uitbreiden door zelf op zoek te gaan naar nieuwe kennis en dit niet te bestuderen vanaf de computer. Vaak is dit een efficiëntere manier van kennis vergaren, dit is haalbaar mits er geld beschikbaar is voor vervoer en verblijf.
Relevant: Het is doel is realistisch. Gezien het bestuur een uitgebreid netwerk tot zijn beschikking heeft en al de nodige kennis in huis kan de database in een kort tijdbestek van significante proportie zijn.
Tijdsbepaald: Binnen 12 maanden wil Ortho Health Foundation een website hebben met een online Database waarop minstens 400 aandoeningen, stoffen en methoden zijn beschreven.

Doelstelling 2:
Het inzichtelijk maken en delen van deze kennis.

Specifiek: De hiervoor beschreven database is een voorbeeld van het inzichtelijk maken van kennis, gezien de kennis van deze database in vaste patronen zal worden ingedeeld. Maar een database kan alsnog te veel informatie geven op minder interactieve en rijke manier. Daarvoor wil de stichting ook bijeenkomsten, cursussen en symposia organiseren waarin kennis wordt gedeeld.
Meetbaar: Zowel de grootte van de database en het aantal activiteiten die georganiseerd worden zijn makkelijk meetbaar en openbaar.
Aanvaardbaar: Het doel is aanvaardbaar gezien er voor de activiteiten (bijeenkomsten, cursussen en symposia) een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers. Hierdoor en door donaties zullen de kosten worden gedekt.
Relevant: De stichting kan de doelen bereiken door het netwerk en ondersteunende organisaties die verbonden zijn aan de stichting.
Tijdsbepaald: Het doel is om elke 12 maanden 25 activiteiten te organiseren die betrekking hebben tot het delen van kennis.

Doelstelling 3:
Een platform creëren voor professionele zorgverleners om ervaringen en kennis te delen en een discussie op gang te brengen.
Specifiek: Om als mediator te kunnen fungeren tussen reguliere- en complementaire geneeskunde is het nodig om van beide kanten professionals aan te spreken. Er zullen zogeheten “ronde tafelgesprekken” georganiseerd worden, waarin ideeën, kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Onvermijdelijk zullen deze gesprekken uitlopen tot vruchtbare discussies en debatten.
Meetbaar: Het platform is meetbaar doordat het aantal “ronde tafelgesprekken” en deelnemers kan worden geteld.
Aanvaardbaar: Organisaties die vruchten afwerpen van deze gesprekken doordat netwerken mogelijk is, zullen deze “ronde tafelgesprekken” financieel en organisatorisch ondersteunen.
Relevant: Ook hierbij is het netwerk van het bestuur en ondersteunende organisaties van essentieel belang om te bepalen of het doel realistisch is.
Tijdsbepaald: Het doel is om 12 “ronde tafelgesprekken” per 12 maanden te organiseren.

Waarden
Wereldwijd kennis vergaren
Welke aandoening is niet aanwezig in welke gebieden en wat zijn hier de voedingspatronen? Dit is de hoofdvraag en reden om kennis te vergaren over de gehele wereld.

Lokaal kennis delen
De activiteiten om kennis te delen worden georganiseerd door heel Nederland.

Verantwoordelijk
Het beoordelen en inzichtelijk maken van kennis moet op een verantwoorde manier gebeuren waarbij ethische afwegingen moeten worden doordacht.

Verbintenis
De stichting voelt zich verbonden met leden en deelnemers en gebruiken hun voor input om meer kennis te krijgen over relevantie van onderwerpen.

Blijf gezond, voorkom genezing
De visie op gezondheid is een gezonde levensstijl die bereikt wordt door voeding, mentale gezondheid en beweging. Maar ook is er een preferentie voor een natuurlijke manier van genezen door gebruik te maken van één van deze drie pilaren.

Kritisch
Kennis moet kritisch en met de juiste ethiek worden beoordeeld. Ook wordt er van de leden en deelnemers gevraagd kritisch te waarnemen en feedback te geven om continu te kunnen innoveren.

Objectiviteit
Het is duidelijk dat er een preferentie is voor voeding in plaats van medicatie. Toch moet dit in acht worden genomen bij het beoordelen van de eigen objectiviteit van de stichting.